O firmě

Carousel - zvířata jako hrozby

Trojaneer

Cyber Simulation & Skills Academy

Brand Abuse

Brand Abuse

Scareware

Malware Analysis

HTML Injection

Cloud Security Services

Phishing

Phishing

Malware

Fraud Detection and Prevention

MiTM

Threat Intelligence Services

MiTB

Cloud Security Services

Data Scrapping

Forenzní analýzy

Smola Consulting s.r.o.

Problematice kybernetiské bezpečnosti se naše společnost věnuje od svého počátku v roce 2010. V této oblasti poskytujeme celou paletu služeb. Služby jsou orientovány jak reaktivně tak proaktivně.

Vysoce specializovaný tým fungující v rámci Security Operations Centra detekuje a analyzuje cílené útoky, kampaně a další formy útoků, které jsou vedeny prostřednictvím různých metod sociálního inženýrství.

Anglická vlajka Německá vlajka