Naše vize, mise

Carousel - zvířata jako hrozby

Brand Abuse

Brand Abuse

Scareware

Scareware

HTML Injection

HTML Injection

Phishing

Phishing

Malware

Malware

MiTM

MiTM

MiTB

MiTB

Data Scrapping

Data Scrapping

DDoS

DDoS

Trojaneer

Trojaneer


Smysl a vize

Organizace a její zaměstnanci znají důvod proč jejich firma či projekt existuje, sdílejí společný směr

Dialog a naslouchání

Netrváme na jedné pravdě, ale dovedeme připustit různé úhly pohledu.

Transparentnost a fair play

Myšlenky volně plynou, informace sdílíme svobodně a zodpovědně, ke každému se chováme fair play.

Jednotlivě a společně

Jednotlivce přispívají k dosažení společných cílů tím, že věcem rozumí a berou to za své.